Δήμος » Δημοτικές και τοπικές κοινότητες » Δημοτική ενότητα Ανθεμίων » Τοπική Κοινότητα Λευκαδίων

Τοπική Κοινότητα Λευκαδίων

Γεωγραφία της Κοινότητας

Τα Λευκάδια βρίσκονται πάνω από το δρόμο Βέροιας- Έδεσσας, ανατολικά του όρος Βέρμιο και της πόλης  Νάουσας. Ανατολικά του χωριού απλώνεται ο κάμπος. Δυτικά οι πρόποδες του όρος Βέρμιο. Βόρεια είναι ένα  μικρό  ρέμα  και ακόμη πιο Βόρεια το ποτάμι Μέγα Ρεύμα (ή Πάπρα). Νότια είναι το ποτάμι Αράπιτσας και το ποτάμι Γκίμνοβο, που εκβάλει στο ποτάμι Αράπιτσα.

Το χωριό βρίσκεται σε υψόμετρο91 μέτραπάνω από τη θάλασσα. Το υψόμετρο αυτό είναι στην κορυφή του λόφου με τα πεύκα, όπου είναι κτισμένη η εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα.

Ίδρυση της Κοινότητας και σύντομο ιστορικό

Τα Λευκάδια μέχρι το έτος 1931 ήταν οικισμός που υπαγόταν στην Κοινότητα Μαρίνας Επαρχίας Έδεσσας Νομού Πέλλας.

Το χωριό αναγνωρίστηκε με τον τίτλο «ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ»  Επαρχίας Έδεσσας Νομού Πέλλας, με το Διάταγμα του από 5-1-1931 που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.  Α 2/1931. 

Υπήχθη από την Επαρχία Έδεσσας Νομού Πέλλας στην Επαρχία Ημαθίας, με το Ν.Δ. 325/10-7-1941, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Α 257/1941.

Υπήχθη από την Επαρχία Ημαθίας στην Επαρχία Νάουσας, με τον Α.Ν. 903/5-2-1946, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.Α/35/1946.

Μετά από υποχρεωτική συνένωση Κοινοτήτων, σύμφωνα με το Νόμο 2539/1997 (Καποδίστριας), δημιουργήθηκε ο Δήμος Ανθεμίων, από 1-1-1999, αποτελούμενος από τις Κοινότητες Λευκαδίων,  Επισκοπής, Κοπανού, Μαρίνας, Μονοσπίτων και Χαρίεσσας.

Με το  Ν.3852/2010 Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» συστήθηκε ο Δήμος Νάουσας με έδρα τη Νάουσα, αποτελούμενος από τους Δήμους: α. Νάουσας β. Ανθεμίων και γ. Ειρηνούπολης, οι οποίοι καταργήθηκαν. Τα Λευκάδια αποτελούν Τοπική  Κοινότητα του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.

Κοινωνικό και παραγωγικό προφίλ της Κοινότητας

Η πλειοψηφία των κατοίκων ασχολείται με τη γεωργία. Υπάρχουν επίσης βιοτέχνες, ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι και υπάλληλοι δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Πολιούχος της Κοινότητας

Είναι Η Αγία Παρασκευή. Επίσης υπάρχει και δεύτερη εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα.

Πολιτιστικοί σύλλογοι και δραστηριότητες

Πολιτιστικός σύλλογος Λευκαδίων ΤΑ ΑΝΘΕΜΙΑ

Πολιτιστικός μορφωτικός σύλλογος Λευκαδίων ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Σχολεία

Στην Κοινότητα Λευκαδίων λειτουργούν ένα Νηπιαγωγείο και ένα 6/θέσιο δημοτικό σχολείο.

Επίσης υπάρχει ένα μεγάλο Κοινοτικό κατάστημα.

Αξιοθέατα