Δήμος » Δημοτικές και τοπικές κοινότητες » Δημοτική ενότητα Ανθεμίων

Δημοτική ενότητα Ανθεμίων

Δημοτική Κοινότητα Κοπανού

Τοπική Κοινότητα Επισκοπής

Τοπική Κοινότητα Λευκαδίων

Τοπική Κοινότητα Μαρίνας

Τοπική Κοινότητα Μονοσπίτων

Τοπική Κοινότητα Χαριέσσας