English version Αρχική σελίδα Περιεχόμενα του δικτυακού τόπου (site map) Επικοινωνία με τις υπηρεσίες του Δήμου Νάουσας


Με μια ματιά
Δρομολόγια
Φαρμακεία
Πρατήρια καυσίμων
Τράπεζες
Ξενοδοχεία

ΧΑΡΤΕΣ
Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (GIS) του Δήμου Νάουσας
Χάρτης της πόλης
Χάρτης της περιοχής
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νάουσας
Επικοινωνία με τις Υπηρεσίες του Δήμου Νάουσας
Δημοτικά έργα που υλοποιεί ή ολοκλήρωσε ο Δήμος Νάουσας
Δρομολόγια Αστικών λεωφορείων, ΚΤΕΛ, ΟΣΕ από και προς τη Νάουσα
Ο Δήμαρχος Νάουσας
Οι δημοτικές υπηρεσίες του Δήμου Νάουσας
Φόρμα υποβολής παρατηρήσεων - ερωτημάτων προς το Δήμο Νάουσας
Η σχολή του Αριστοτέλους στα Ισβόρια Νάουσας
Αξιοθέατα που σας προτείνουμε να επισκευθείτε
Εγγραφή στο μητρώο εθελοντών
Δήμος » Δραστηριότητες - έργα » Διακρίσεις Εκτύπωση σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα / σελιδοδίκτες

Διακρίσεις, Πιστοποιήσεις, Βραβεία

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Με στόχο την ανάδειξη της λαμπρής ιστορίας της Νάουσας θεσμοθετήθηκε η επίσημη καθιέρωση του τίτλου «ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ», ο οποίος είχε μεν αποδοθεί στο Δήμο μας με Β.Δ. το 1955, έκτοτε όμως δεν υπήρχε ούτε στο θεσμικό πλαίσιο του «Καποδίστρια», αλλά ούτε και στον «Καλλικράτη». Με αίτημα που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών και στον Πρόεδρο της Βουλής, αρχικά στις 17-5-2010 στη φάση διαβούλευσης του «Καλλικράτη», ζητήσαμε την πλήρη επωνυμία του Δήμου: «Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας». Τελικά με το Ν.3979/2011 (ΦΕΚ αρ.138/16-6-2011, άρθρο 44 παρ. 13) καθιερώθηκε και επίσημα η επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ».

 

ELOT EN ISO 9001:2008

Ο Δήμος Νάουσας έπειτα από έλεγχο και αξιολόγηση, αναβαθμίστηκε κατά τα διεθνή πρότυπα ποιότητας υπηρεσιών ISO 9001:2008 (από το ISO 9001:2000 που είχε αποκτήσει από το 2008), που είναι το πιο πρόσφατο και τελειοποιημένο πρότυπο.

Τονίζεται ότι στην έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου χαρακτηρίζεται ως ικανοποιητικότατη η εφαρμογή των προτύπων ποιότητας του ISO από τις Οικονομικές και Τεχνικές Υπηρεσίες. Το νέο Πιστοποιητικό ισχύει μέχρι τον Ιούνιο του 2014.

 

ELOT EN ISO 9001:2000

Ο Δήμος Νάουσας κατέχει, από τον Μάιο του 2008, το πιστοποιητικό ποιότητας υπηρεσιών ISO 9001: 2000. Η πιστοποίηση αφορά:

  1. Την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου στον τομέα της διαχείρισης έργων, και
  2. Την Διοικητική-Οικονομική Υπηρεσία στους τομείς: Οικονομική Διαχείριση, Διαχείριση Προσωπικού, Διαχείριση Πρωτοκόλλου, Διαχείριση Δημοτολογίου.

Αξίζει να τονιστεί ότι στην Έκθεση της Επιτροπής γίνεται ειδική αναφορά στην άρτια οργάνωση και στο πολύ υψηλό επίπεδο χρήσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με βάση τη νομοθεσία και τις απαιτήσεις του ISO.

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΕΡΓΩΝ Ε.Σ.Π.Α.

Ο Δήμος Νάουσας κατέχει, από τον Φεβρουάριο του 2009, την Διαχειριστική Επάρκεια τύπου Α' και Β' Τελικού Δικαιούχου, για υλοποίηση προμηθειών και έργων στο Ε.Σ.Π.Α. 2007- 2013.

Η διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης πραγματοποιήθηκε από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τα κριτήρια της σχετικής Υπουργικής Απόφασης και κρίθηκε ότι ο Δήμος Νάουσας (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος και Δ/νση Διοικητικών - Οικονομικών Υπηρεσιών) ικανοποιεί τις απαιτήσεις διαχειριστικής επάρκειας έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Με την εφαρμογή του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και την συνένωση των τριών Δήμων Ανθεμίων, Ειρηνούπολης και Νάουσας απαιτήθηκε εκ νέου ο έλεγχος και η πιστοποίηση για την ανανέωση της Διαχειριστικής Επάρκειας τύπου Α' και Β' Τελικού Δικαιούχου έργων στο Ε.Σ.Π.Α. 2007- 2013.

 

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ LIFE

Ο Δήμος Νάουσας κατέχει το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ειδικής Αξίας Πολεοδομικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού για το Έργο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Άλσους Αγίου Νικολάου» το οποίο  απονεμήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πολεοδομίας.

Το έργο στο Άλσος Αγίου Νικολάου ήταν αποτέλεσμα υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος «LIFE».

 

 

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ: ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Ο Δήμος Νάουσας βραβεύθηκε τον Οκτώβριο του 1995 στο Δουβλίνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τα ΧΡΥΣΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΩΝ, για «τις παραδειγματικές του δραστηριότητες».

Με πρωτοβουλίες της Επιτροπής Αδελφοποιήσεων του Δήμου Νάουσας, εκατοντάδες συμπολίτες μας, οι περισσότεροι νέοι, έχουν ήδη συμμετάσχει σε ανταλλαγές. Άλλες δραστηριότητες που αναλήφθηκαν είναι οι ανταλλαγές πολιτιστικού χαρακτήρα, η παρουσίαση έντυπου υλικού σε τοπικές και διεθνείς εκθέσεις με στόχο την προώθηση της πόλης, καθώς και η υποβολή κοινών προτάσεων σε επιδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, οι ανταλλαγές αυτές διαφόρων κατηγοριών πολιτών οδηγούν στη δημιουργία του θετικού κλίματος μεταξύ των πόλεων του δικτύου, γεγονός που είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη των σχέσεων που θα θέσουν εν τέλει τις βάσεις για το επιθυμητό αποτέλεσμα, την ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.

 

Συσχετιζόμενα αρχεία

pdf - 445,24 kb Διαχειριστική Επάρκεια τύπου Α' και Β' Τελικού Δικαιούχου (pdf - 445,24 kb)
pdf - 153,21 kb Ελληνική μετάφραση πιστοποιητικού ποιότητας υπηρεσιών ISO 9001: 2000 (pdf - 153,21 kb)
pdf - 167,83 kb Πιστοποιητικό ποιότητας υπηρεσιών ISO 9001: 2000 (pdf - 167,83 kb)
pdf - 173,25 kb Τα χρυσά αστέρια των αδελφοποιήσεων (pdf - 173,25 kb)
pdf - 113,83 kb Ευρωπαϊκό Βραβείο Ειδικής Αξίας Πολεοδομικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού (pdf - 113,83 kb)
pdf - 351,65 kb Πιστοποιητικό ποιότητας υπηρεσιών ISO 9001: 2008 (pdf - 351,65 kb)
pdf - 287,69 kb Ελληνική μετάφραση πιστοποιητικού ποιότητας υπηρεσιών ISO 9001: 2008 (pdf - 287,69 kb)


ΝΑΟΥΣΑ

Ο τόπος
Παλαιότερη ιστορία
Επανίδρυση
Η Νάουσα σήμερα
Οικονομία
Παιδεία
Πληροφορίες

ΔΗΜΟΣ

Δήμαρχος
Συμβούλια
Οργάνωση
Δημοτικές και τοπικές κοινότητες
Δραστηριότητες - έργα
Επιχειρησιακό πρόγραμμα
Πόθεν έσχες
Κανονισμοί

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η πόλη
Αξιοθέατα
Διαδρομές
Εκδηλώσεις
Μουσεία
Πληροφορίες

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Πηγές
Δήλωση απορρήτου
ΧΡΗΣΤΕΣ
Υπάρχουν 76 επισκέπτες αυτή τη στιγμή στο site
Διαύγεια
Προσκλήσεις και προκηρύξεις έργων του Δήμου Νάουσας
Cult-CreaTE Interreg Europe
ΕΣΠΑ 2014-2020
VisitNaoussa.gr
Κέντρο Διά Βίου Μάθησης
Πιστοποιήσεις - διακρίσεις - βραβεία του Δήμου Νάουσας
Δημόσια Διαβούλευση
Kέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου ΝΑΟΥΣΑΣ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Νάουσας
Δημοτικό Κολυμβητήριο Νάουσας
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Πολιτιστικό Κέντρο Σχολής Αριστοτέλους
Παραχώρηση Αιθουσών
online ο Προϋπολογισμός του Δήμου Νάουσας
Γραφήματα Δήμων
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ

ΚΑΙΡΟΣ