Ελληνική έκδοση Home page Web site contents (site map) Contact the municipal services of Naoussa


A quick look
Routes
Pharmacies
Gass stations
Banks
Hotels

MAPS
Municipality of Naoussa's Geographical Information System (GIS)
City map
Area map
Print page Add to favorites / bookmarks

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΠΑ 2007-2013

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2009

 

Η διαχειριστική επάρκεια του Δήμου Νάουσας επιβεβαιώθηκε και τυπικά με την έκδοση απόφασης από τον Γ.Γ. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κ. Γ. Τσιότρα. (αριθμ.πρωτ.1061/2-2-2009). Το σχετικό αίτημα του Δήμου με τον πλήρη φάκελο υποβλήθηκε στις 5/1/2009. Ακολούθησε η διαδικασία του ελέγχου και της αξιολόγησης από την Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας, σύμφωνα με τα κριτήρια της σχετικής Υπουργικής Απόφασης και κρίθηκε ότι ο Δήμος Νάουσας (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος και Δ/νση Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών) ικανοποιεί τις απαιτήσεις διαχειριστικής επάρκειας έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Ο Δήμαρχος κ. Αναστάσιος Καραμπατζός, δήλωσε: «Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία αξιολόγησης και ο Δήμος μας είναι από τους πρώτους της χώρας μας που διαθέτει διαχειριστική επάρκεια για έργα του ΕΣΠΑ 2007-2013. Θέλω, να συγχαρώ τους Συνεργάτες μου, τα Στελέχη και το προσωπικό του Δήμου μας, που όλο αυτό το διάστημα εργάστηκαν επίπονα, συστηματικά και μεθοδικά ώστε να προσαρμόσουν τη λειτουργία των Τεχνικών και Διοικητικών Υπηρεσιών στις αυστηρές απαιτήσεις, τις προδιαγραφές και τα κριτήρια, τα οποία έθεσε η Ειδική Υπηρεσία της Περιφέρειας. Ο Δήμος Νάουσας θα μπορεί να είναι ο τελικός δικαιούχος χρηματοδοτήσεων του ΕΣΠΑ για έργα και δράσεις που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την πρόοδο της Νάουσας και των Ναουσαίων».   NAOUSSA

The place
History of old Naoussa
Re-establishment
Naoussa today
Economy
Education
Information

MUNICIPALITY

Mayor
Councils
Organization
Municipal Apartments
Activities
Business plan
Possessions
Regulations

TOURISM

The city
Sights
Trails - Exploration
Events
Museums
Information

PHOTOGRAPHS

Sources
Restricted Declaration
USERS
There are 32 visitors into the site by now
Diavgeia
Cult-CreaTE Interreg Europe
ΕΣΠΑ 2014-2020
VisitNaoussa.gr
Certifications - prizes of municipality of Naoussa
Public Consultation
Naoussa's Municipal Swimming Centre

WEATHER