Ελληνική έκδοση Home page Web site contents (site map) Contact the municipal services of Naoussa


A quick look
Routes
Pharmacies
Gass stations
Banks
Hotels

MAPS
Municipality of Naoussa's Geographical Information System (GIS)
City map
Area map
Print page Add to favorites / bookmarks

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ-ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 235.000 ΕΥΡΩ.

Πέμπτη 19 Απριλίου 2007


Υπογράφηκε σήμερα (19/4) η σύμβαση του έργου «Δράση Συμβουλευτικής Στήριξης σε ανέργους άνδρες, γυναίκες και ΑμΕΑ» από το Δήμαρχο Νάουσας κ. Αν. Καραμπατζό και την κα. Μαρία Ιωαννίδου εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρίας Κ.Ε.Κ. ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 235.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπλασης της Αράπιτσας που υλοποιεί ο Δήμος Νάουσας. Ειδικότερα, η δράση αφορά δέσμη ενεργειών με στόχο την υποστήριξη των ανέργων ανδρών και γυναικών, καθώς και των ατόμων με κινητικές αναπηρίες, με σκοπό να προωθηθούν σε δράσεις κατάρτισης ή απασχόλησης αλλά και σε δράσεις που υλοποιούνται από το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπλασης της Αράπιτσας. Το πρόγραμμα αφορά 141 ανέργους και περιλαμβάνει 2.700 συνεδρίες από τις οποίες 2.640 ατομικές και 60 ομαδικές, και θα ολοκληρωθεί σε 8 μήνες. Μετά την υπογραφή της Σύμβασης ο Δήμαρχος κ. Αν. Καραμπατζός δήλωσε: «Συνεχίζουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα την υλοποίηση δράσεων και έργων του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Ανάπλασης Αράπιτσας. Η δράση της συμβουλευτικής υποστήριξης η οποία σύντομα θα ξεκινήσει είναι σημαντική, γιατί αφορά άνεργους συμπολίτες μας και ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (νέους, ΑμΕΑ). Βασικό στόχο έχει να ενισχύσει την απασχόληση και την προσαρμογή των ανέργων, προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, και περιλαμβάνεται στις παρεμβάσεις του Δήμου μας για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας».

Τέλος, σύντομα πρόκειται να ανακοινωθούν από το Δήμο Νάουσας οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών που αφορούν τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.NAOUSSA

The place
History of old Naoussa
Re-establishment
Naoussa today
Economy
Education
Information

MUNICIPALITY

Mayor
Councils
Organization
Municipal Apartments
Activities
Business plan
Possessions
Regulations

TOURISM

The city
Sights
Trails - Exploration
Events
Museums
Information

PHOTOGRAPHS

Sources
Restricted Declaration
USERS
There are 64 visitors into the site by now
Diavgeia
Cult-CreaTE Interreg Europe
ΕΣΠΑ 2014-2020
VisitNaoussa.gr
Certifications - prizes of municipality of Naoussa
Public Consultation
Naoussa's Municipal Swimming Centre

WEATHER