Ελληνική έκδοση Home page Web site contents (site map) Contact the municipal services of Naoussa


A quick look
Routes
Pharmacies
Gass stations
Banks
Hotels

MAPS
Municipality of Naoussa's Geographical Information System (GIS)
City map
Area map
Print page Add to favorites / bookmarks

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης της ΣΟΧ 2/2019

Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019

Παρακάτω επισυνάπτεται ο "Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης της ΣΟΧ 2/2019  Ανακοίνωσης πρόσληψης καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι οποίοι θα απασχοληθούν στα ΠΑγΟ  της  Γ.Γ.Α. που θα υλοποιήσει ο Δήμος Η.Π. Νάουσας για την περίοδο 2019 - 2020". Προθεσμία για υποβολή ενστάσεων κατά του Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης στο Γραφείο Αθλητισμού Δήμου Νάουσας μέχρι και την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019.

Related files

xls - 360 kb ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 10072019.xls (xls - 360 kb)


NAOUSSA

The place
History of old Naoussa
Re-establishment
Naoussa today
Economy
Education
Information

MUNICIPALITY

Mayor
Councils
Organization
Municipal Apartments
Activities
Business plan
Possessions
Regulations

TOURISM

The city
Sights
Trails - Exploration
Events
Museums
Information

PHOTOGRAPHS

Sources
Restricted Declaration
USERS
There are 132 visitors into the site by now
Diavgeia
Cult-CreaTE Interreg Europe
ΕΣΠΑ 2014-2020
VisitNaoussa.gr
Certifications - prizes of municipality of Naoussa
Public Consultation
Naoussa's Municipal Swimming Centre

WEATHER