Ελληνική έκδοση Home page Web site contents (site map) Contact the municipal services of Naoussa


A quick look
Routes
Pharmacies
Gass stations
Banks
Hotels

MAPS
Municipality of Naoussa's Geographical Information System (GIS)
City map
Area map
Print page Add to favorites / bookmarks

Εγκρίθηκε από το ΕΣΠΑ η χρηματοδότηση 310.000 ευρώ ενός πολυλειτουργικού οχήματος και των παρελκομένων του

Πέμπτη 9 Μαΐου 2019
H αγορά ενός σύγχρονου πολύ-λειτουργικού πολυμηχανήματος τύπου Unimog τελευταίας τεχνολογίας και των παρελκόμενων του εγκρίθηκε για τον Δήμο Νάουσας στο πλαίσιο του Σχεδίου Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ).

Το συνολικό ύψος της προμήθειας είναι 310.000 ευρώ και αφορά το πολυλειτουργικό μηχάνημα και τον εξοπλισμό φυτοτεχνικής συντήρησης. Ο εξοπλισμός θα ενταχθεί πολύ σύντομα στον επιχειρησιακό στόλο του Δήμου Νάουσας και θα τεθεί άμεσα σε εφαρμογή στο πλαίσιο των εργασιών συντήρησης πρασίνου για το Δημοτικό Πάρκο και τα πρανή της Αράπιτσας.

Ο ποταμός Αράπιτσα είναι σημαντικός περιβαλλοντικός πλούτος και σύμβολο για την πόλη της Νάουσας. Ο χώρος αυτός παραμένει σήμερα σχεδόν απρόσιτος και απροσπέλαστος από κατοίκους και επισκέπτες. Αυτό οφείλεται αφενός στις μεγάλες υψομετρικές διαφορές μεταξύ της κοίτης και των πρανών του και στην έλλειψη προσβάσεων, και αφετέρου στην ανεξέλεγκτη βλάστηση εντός της οριοθετημένης κοίτης. Η επίτευξη προσβασιμότητας στο τμήμα του ποταμού από το χώρο θυσίας μέχρι το Δημοτικό Πάρκο θα αναβαθμίσει, θα προστατεύσει περιβαλλοντικά το χώρο αυτό και θα δημιουργήσει ένα δίκτυο χώρων αστικού πρασίνου μαζί με το Δημοτικό Πάρκο.

Θα ακολουθήσει στο πλαίσιο επίσης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης  η προμήθεια ηλεκτρικών αυτοκινήτων και ποδηλάτων, καθώς και των σταθμών φόρτισής τους.

«Με τις προμήθειες και τις δράσεις του εγκεκριμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, συνολικού προϋπολογισμού 3,6 εκατ. ευρώ, εμπλουτίζουμε τον στόλο του Δήμου και αξιοποιούμε τις δυνατότητες προς όφελος των  δημοτών μας. Ο Δήμος Νάουσας μεγαλώνει, αλλάζει, εκσυγχρονίζεται. Τα καλύτερα είναι μπροστά» δηλώνει σχετικά ο Δήμαρχος Νίκος Κουτσογιάννης.NAOUSSA

The place
History of old Naoussa
Re-establishment
Naoussa today
Economy
Education
Information

MUNICIPALITY

Mayor
Councils
Organization
Municipal Apartments
Activities
Business plan
Possessions
Regulations

TOURISM

The city
Sights
Trails - Exploration
Events
Museums
Information

PHOTOGRAPHS

Sources
Restricted Declaration
USERS
There are 44 visitors into the site by now
Naoussa Newsletter
Diavgeia
Cult-CreaTE Interreg Europe
ΕΣΠΑ 2014-2020
VisitNaoussa.gr
Certifications - prizes of municipality of Naoussa
Public Consultation
Naoussa's Municipal Swimming Centre

WEATHER