Ελληνική έκδοση Home page Web site contents (site map) Contact the municipal services of Naoussa


A quick look
Routes
Pharmacies
Gass stations
Banks
Hotels

MAPS
Municipality of Naoussa's Geographical Information System (GIS)
City map
Area map
Print page Add to favorites / bookmarks

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου "Κατασκευή ελαστικού τάπητα στα ανοικτά γήπεδα καλαθοσφαίρισης Αγγελοχωρίου, Νάουσας"

Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                     Νάουσα, 27-06-2018

                                                                                                                                                                                                                 Αρ.πρωτ. Δ.Ν.: οικ.  12430

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ 30, 592 00, ΝΑΟΥΣΑ

Πληροφορίες: Κυράνος Θ.

ΤΗΛ: 2332029622,  Fax: 2332029626

www.naoussa.gr, e-mailkyranos@naoussa.gr

                                                                                                                                                                                                                Προς:

                                                                                                                                                                                                          1. Υπουργείο Μεταφορών & Υποδομών

                                                                                                                                                                                                                    Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε

                                                                                                                                                                                                                    Τ.Κ. 101 91 Παπάγου - Αθήνα

                                                                                                                                                                                                                    Email:-site-support@yme.gov.gr

                                                                                                                                                                                                                2. Γραφείο Δημάρχου

                                                                                                                                                                                                                   (για τη δημοσίευση)

 

       

 


ΘΕΜΑ: Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου "Κατασκευή ελαστικού τάπητα στα ανοικτά γήπεδα

            καλαθοσφαίρισης Αγγελοχωρίου, Νάουσας" Προϋπολογισμού 46.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

 

 

Ο Δήμος Νάουσας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με συνοπτική διαδικασία για την εκτέλεση του έργου "Κατασκευή ελαστικού τάπητα στα ανοικτά γήπεδα καλαθοσφαίρισης Αγγελοχωρίου, Νάουσας", προϋπολογισμού 46.000,00€ (με Φ.Π.Α.), κατηγορίας Οδοποιίας (Α1 τάξη και άνω).

Το έργο θα εκτελεσθεί στην Δημοτική Κοινότητα Νάουσας και στην Τοπική Κοινότητα Αγγελοχωρίου Δημοτικής Ενότητας Ειρηνούπολης.

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 221 παρ. 10.

 Ο Δήμαρχος Νάουσας

Κουτσογιάννης Νικόλαος

 

 

 NAOUSSA

The place
History of old Naoussa
Re-establishment
Naoussa today
Economy
Education
Information

MUNICIPALITY

Mayor
Councils
Organization
Municipal Apartments
Activities
Business plan
Possessions
Regulations

TOURISM

The city
Sights
Trails - Exploration
Events
Museums
Information

PHOTOGRAPHS

Sources
Restricted Declaration
USERS
There are 66 visitors into the site by now
Diavgeia
Cult-CreaTE Interreg Europe
ΕΣΠΑ 2014-2020
VisitNaoussa.gr
Certifications - prizes of municipality of Naoussa
Public Consultation
Naoussa's Municipal Swimming Centre

WEATHER