Ελληνική έκδοση Home page Web site contents (site map) Contact the municipal services of Naoussa


A quick look
Routes
Pharmacies
Gass stations
Banks
Hotels

MAPS
Municipality of Naoussa's Geographical Information System (GIS)
City map
Area map
Print page Add to favorites / bookmarks

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 12 ΜΗΝΩΝ

Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2016

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Δ/νση: Πλ. Δημαρχίας  30,  592 00, ΝΑΟΥΣΑ

Τηλ. 23323 50335-336

, Fax: 23320 24260

Email : papakosta@naoussa.gr

             fikata@naoussa.gr

 

            

 

 

                                                             Νάουσα    5/1/2016

 

                                                             Αρ. Πρ. : 75

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

                                                                 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ANAΚΟΙΝΩΣΗΣ

                                                    υπ΄αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2016 του Δήμου Νάουσας

                                                             

 

                   Ο Δήμος Νάουσας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση μίσθωσης έργου , συνολικού αριθμού  ( 1 ) ενός ατόμου για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Νάουσας, που εδρεύει στη Νάουσα, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Οργάνωση και στελέχωση υπηρεσίας στο Δήμο Νάουσας, που θα είναι αρμόδια για την περισυλλογή – φροντίδα των αδέσποτων ζώων» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

 

  

ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Κωδικός

απασχόλησης

Τόπος εκτέλεσης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

100

Δήμος Νάουσας

ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

 Έως 12 μήνες

1

               

  Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών .

 

          Ολόκληρη η Ανακοίνωση με το παράρτημά της έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια ( ΑΔΑ : Ω6ΞΝΩΚ0-3ΡΗ ), καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων των Δημοτικών Καταστημάτων των Δημοτικών Ενοτήτων Νάουσας, Ειρηνούπολης και Ανθεμίων του Δήμου Νάουσας,  όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση της αναλυτικής Ανακοίνωσης. Εκεί αναφέρονται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται , καθώς και τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα στην υποβολή των αιτήσεων.

                         Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν αίτηση από τα Δημοτικά Καταστήματα των Δημοτικών Ενοτήτων Νάουσας, Ανθεμίων και Ειρηνούπολης.

 

 

 

        

 

               Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται :

 

1)    για τη Δημοτική Ενότητα Νάουσας : στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Νάουσας (Δημαρχίας 30 τηλ. 2332350335-336), υπόψη  κ. Παπακώστα Μαρίας & κ. Φίκατα Μαρίας.

2)    για τη Δημοτική Ενότητα Ανθεμίων : στο Δημοτικό Κατάστημα Κοπανού                                  ( Ερμού 71, τηλ. 2332350516 ), υπόψη κ. Σταυριανίδου Κυριακής.

3)    για τη Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης : στο Δημοτικό Κατάστημα Αγγελοχωρίου                  ( Λεωφόρος Ειρήνης 195, τηλ. 2332350604 ), υπόψη κ. Χατζηκαλλινικίδου Χρυσούλας.

 

τις εργάσιμες μέρες και ώρες από Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2016 έως                                               και   Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016 , οπότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων .

                                                                                               

 

 

                                                                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

         Κοινοποιείται : 

     1) σε 2 εφημερίδες

     2) Γραφείο Διαχείρισης

    Ανθρώπινου Δυναμικού

                                                                                          ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣNAOUSSA

The place
History of old Naoussa
Re-establishment
Naoussa today
Economy
Education
Information

MUNICIPALITY

Mayor
Councils
Organization
Municipal Apartments
Activities
Business plan
Possessions
Regulations

TOURISM

The city
Sights
Trails - Exploration
Events
Museums
Information

PHOTOGRAPHS

Sources
Restricted Declaration
USERS
There are 127 visitors into the site by now
Diavgeia
Cult-CreaTE Interreg Europe
ΕΣΠΑ 2014-2020
VisitNaoussa.gr
Certifications - prizes of municipality of Naoussa
Public Consultation
Naoussa's Municipal Swimming Centre

WEATHER