Ελληνική έκδοση Home page Web site contents (site map) Contact the municipal services of Naoussa


A quick look
Routes
Pharmacies
Gass stations
Banks
Hotels

MAPS
Municipality of Naoussa's Geographical Information System (GIS)
City map
Area map
Print page Add to favorites / bookmarks

Συμμετοχή πωλητών στις λαϊκές αγορές του Δήμου Nάουσας

Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2016

 

 

 

 

 

 

                  ΝΑΟΥΣΑ  04-01-2016

                                   Αριθ. Πρωτ:  46

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ 30, ΝΑΟΥΣΑ 59200

Τηλέφωνο: 2332350332

Fax:2332024260

 

                             

 

 

 

 

 

                                 

 

 

                                                      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ:

Συμμετοχή πωλητών στις λαϊκές αγορές του Δήμου Nάουσας.

 

Σχετ.: 1)Η παρ. 1του άρθρο 5 του  Ν. 4264/14(ΦΕΚ Α΄118) 

 

 

 

Το  τμήμα  Αδειοδοτήσεων  και  Εμπορίου  της Διεύθ/νσης  Τοπικής Ανάπτυξης  ανακοινώνεται  ότι :

 

Παρακαλούνται οι επαγγελματίες και οι παραγωγοί πωλητές, οι οποίοι κατέχουν θέσεις στις λαϊκές αγορές του Δήμου Nάουσας ( Νάουσας, Κοπανού, Αγγελοχωρίου , Επισκοπής), να προσέλθουν στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου προκειμένου να υποβάλλουν δήλωση κατοχής θέσης, προσκομίζοντας έγγραφα που αποδεικνύουν την τοποθέτησή τους στις ανωτέρω λαϊκές αγορές.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων ορίζεται η 29η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή.

Οι δηλώσεις θα υποβάλλονται καθημερινά και ώρες από 09:00-13:00 στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Εμπορίου του Δήμου Νάουσας ( Κ.Ε.Π.Ειρηνούπολης, Αγγελοχώρι). 

 

Για  περισσότερες πληροφορίες οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην

στα  παρακάτω τηλέφωνα  του Δήμου , κατά   τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  :

 

Δ.Ε. Νάουσας   23323 50332  Αν/ρχος  Πασχούλα  Χρυσούλα

Δ.Ε. Ειρηνούπολης 2332350631      Μπατιάνης  Αθανάσιος

 

                                                                    Η  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ


                                                         ΠΑΣΧΟΥΛΑ - ΣΕΡΔΑΡΙΔΟΥ   ΧΡΥΣOYΛΑNAOUSSA

The place
History of old Naoussa
Re-establishment
Naoussa today
Economy
Education
Information

MUNICIPALITY

Mayor
Councils
Organization
Municipal Apartments
Activities
Business plan
Possessions
Regulations

TOURISM

The city
Sights
Trails - Exploration
Events
Museums
Information

PHOTOGRAPHS

Sources
Restricted Declaration
USERS
There are 118 visitors into the site by now
Diavgeia
Cult-CreaTE Interreg Europe
ΕΣΠΑ 2014-2020
VisitNaoussa.gr
Certifications - prizes of municipality of Naoussa
Public Consultation
Naoussa's Municipal Swimming Centre

WEATHER