Ελληνική έκδοση Home page Web site contents (site map) Contact the municipal services of Naoussa


A quick look
Routes
Pharmacies
Gass stations
Banks
Hotels

MAPS
Municipality of Naoussa's Geographical Information System (GIS)
City map
Area map
Print page Add to favorites / bookmarks

ΟΡΙΣΤΗΚΕ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Πέμπτη 1 Απριλίου 2004

Με απόφαση του Δημάρχου Νάουσας κ. Αν. Καραμπατζού ορίστηκε Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ο κ. Χρήστος Παππάς, ο οποίος αναλαμβάνει τα καθήκοντά του από την Πέμπτη 1 Απριλίου 2004 και η θητεία του σύμφωνα με την απόφαση λήγει στις 31/12/04. Επίσης ο κ. Παππάς θα εξακολουθήσει να ασκεί τα καθήκοντα του πρόεδρου στο Χιονοδρομικό Κέντρο «3-5 Πηγάδια» και της Δ.Ε.Τ.Α.Β.NAOUSSA

The place
History of old Naoussa
Re-establishment
Naoussa today
Economy
Education
Information

MUNICIPALITY

Mayor
Councils
Organization
Municipal Apartments
Activities
Business plan
Possessions
Regulations

TOURISM

The city
Sights
Trails - Exploration
Events
Museums
Information

PHOTOGRAPHS

Sources
Restricted Declaration
USERS
There are 64 visitors into the site by now
Diavgeia
Cult-CreaTE Interreg Europe
ΕΣΠΑ 2014-2020
VisitNaoussa.gr
Certifications - prizes of municipality of Naoussa
Public Consultation
Naoussa's Municipal Swimming Centre

WEATHER