Ελληνική έκδοση Home page Web site contents (site map) Contact the municipal services of Naoussa


A quick look
Routes
Pharmacies
Gass stations
Banks
Hotels

MAPS
Municipality of Naoussa's Geographical Information System (GIS)
City map
Area map
Print page Add to favorites / bookmarks

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο

Πέμπτη 7 Μαΐου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΡΥΘΜΙΣΗ  ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ  ΟΦΕΙΛΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟ  ΔΗΜΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

Από  το  Δήμο  Νάουσας  ανακοινώνεται ότι :

 

Σύμφωνα  με  το  Ν.4321/2015 ΦΕΚ 32/21-3-2015 τεύχος Α΄  προβλέπονται  ευνοϊκές  ρυθμίσεις για τους οφειλέτες των Δήμων.

 

Συγκεκριμένα :

 

-          Στη  ρύθμιση  υπάγονται  όλες  οι  οφειλές   που  θα έχουν  βεβαιωθεί  μέχρι την 26/5/2015. 

-          Με  την εφάπαξ  καταβολή  υπάρχει  απαλλαγή  των προσαυξήσεων και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής  κατά  100%  .

-          Οι  οφειλές  μπορούν  να  ρυθμισθούν  σε  έως  και  100 μηνιαίες   δόσεις με  απαλλαγή   κατά  ποσοστό   των  προσαυξήσεων και των τόκων  εκπρόθεσμης καταβολής.

-          Το  ελάχιστο  ποσό  μηνιαίας  δόσης  δεν μπορεί  να είναι μικρότερο  των είκοσι (20)  ευρώ . 

 

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση απαιτείται η υποβολή αίτησης του οφειλέτη στην  ταμειακή υπηρεσία του Δήμου το αργότερο μέχρι την 26/5/2015 και η καταβολή  της πρώτης δόσης εντός τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης.    

 

Για  περισσότερες πληροφορίες οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην

ταμειακή  υπηρεσία του Δήμου ,  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα εξής τηλέφωνα :

23323 50312  κος  Κόφκελης  Αθανάσιος

23323 50516  κα  Σταυριανίδου  Κυριακή

Η  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΕΡΔΑΡΙΔΟΥ - ΠΑΣΧΟΥΛΑ  ΧΡΥΣOYΛΑ NAOUSSA

The place
History of old Naoussa
Re-establishment
Naoussa today
Economy
Education
Information

MUNICIPALITY

Mayor
Councils
Organization
Municipal Apartments
Activities
Business plan
Possessions
Regulations

TOURISM

The city
Sights
Trails - Exploration
Events
Museums
Information

PHOTOGRAPHS

Sources
Restricted Declaration
USERS
There are 28 visitors into the site by now
Diavgeia
Cult-CreaTE Interreg Europe
ΕΣΠΑ 2014-2020
VisitNaoussa.gr
Certifications - prizes of municipality of Naoussa
Public Consultation
Naoussa's Municipal Swimming Centre

WEATHER