Ελληνική έκδοση Home page Web site contents (site map) Contact the municipal services of Naoussa


A quick look
Routes
Pharmacies
Gass stations
Banks
Hotels

MAPS
Municipality of Naoussa's Geographical Information System (GIS)
City map
Area map
Print page Add to favorites / bookmarks

Δυνατότητα ίδρυσης μονάδων φροντίδας παιδιών από μη κυβερνητικούς φορείς

Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2014

Νάουσα,  20 – 11 – 2014

Δελτίο Τύπου

Δυνατότητα ίδρυσης μονάδων φροντίδας παιδιών από μη κυβερνητικούς φορείς

 

Σύμφωνα με την Δ27/οικ. 34481/1526/8 10 – 2014 Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας γνωστοποιείται ότι εγκρίνεται η ίδρυση και λειτουργία Μονάδων Προστασίας Παιδιού από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ιδρύματα, Φιλανθρωπικά Σωματεία, Εκκλησιαστικά Ιδρύματα, Οργανώσεις Προσώπων και γενικά φορείς μη υπαγόμενους στο δημόσιο τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα).

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και τις προϋποθέσεις εισαγωγής παιδιών, απευθυνθείτε στην κ. Χατζηκυριάκου Μαρία.

Tηλ. επικοινωνίας: 23323-50309, e-mail: info@naoussa.gr.NAOUSSA

The place
History of old Naoussa
Re-establishment
Naoussa today
Economy
Education
Information

MUNICIPALITY

Mayor
Councils
Organization
Municipal Apartments
Activities
Business plan
Possessions
Regulations

TOURISM

The city
Sights
Trails - Exploration
Events
Museums
Information

PHOTOGRAPHS

Sources
Restricted Declaration
USERS
There are 61 visitors into the site by now
Diavgeia
Cult-CreaTE Interreg Europe
ΕΣΠΑ 2014-2020
VisitNaoussa.gr
Certifications - prizes of municipality of Naoussa
Public Consultation
Naoussa's Municipal Swimming Centre

WEATHER