Ελληνική έκδοση Home page Web site contents (site map) Contact the municipal services of Naoussa


A quick look
Routes
Pharmacies
Gass stations
Banks
Hotels

MAPS
Municipality of Naoussa's Geographical Information System (GIS)
City map
Area map
Print page Add to favorites / bookmarks

ΔΗΜΑΙΡΕΣΙΕΣ: ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΩΡΑ 19:00

Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2013


Την Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 19:00 σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας (Δημαρχείο- αιθ. Δημ. Συμβουλίου), θα γίνουν οι Δημαιρεσίες για την εκλογή Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και την εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του Ν.3852/2010.NAOUSSA

The place
History of old Naoussa
Re-establishment
Naoussa today
Economy
Education
Information

MUNICIPALITY

Mayor
Councils
Organization
Municipal Apartments
Activities
Business plan
Possessions
Regulations

TOURISM

The city
Sights
Trails - Exploration
Events
Museums
Information

PHOTOGRAPHS

Sources
Restricted Declaration
USERS
There are 57 visitors into the site by now
Diavgeia
Cult-CreaTE Interreg Europe
ΕΣΠΑ 2014-2020
VisitNaoussa.gr
Certifications - prizes of municipality of Naoussa
Public Consultation
Naoussa's Municipal Swimming Centre

WEATHER