Ελληνική έκδοση Home page Web site contents (site map) Contact the municipal services of Naoussa


A quick look
Routes
Pharmacies
Gass stations
Banks
Hotels

MAPS
Municipality of Naoussa's Geographical Information System (GIS)
City map
Area map
Print page Add to favorites / bookmarks

ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

Πέμπτη 10 Μαρτίου 2011Η εφαρμογή του προγράμματος «Διαύγεια» στο Δήμο Νάουσας ήταν το θέμα της ευρείας σύσκεψης που έγινε την Πέμπτη (10/3) στο Δημαρχείο. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης τα Στελέχη και το προσωπικό του Δήμου, το οποίο συγκροτεί την Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) που προβλέπει ο Νόμος 3861/2010, ενημερώθηκαν για τις διαδικασίες και τον τρόπο εφαρμογής της «Διαύγειας», καθώς και για τις τεχνικές λεπτομέρειες προσαρμογής στις απαιτήσεις του προγράμματος που, μεταξύ άλλων, επιβάλλει  από 15/3 την ανάρτηση στο διαδίκτυο (internet) όλων των αποφάσεων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων, με σκοπό την ενημέρωση των δημοτών και την διασφάλιση της διαφάνειας στη διοίκηση και τη λήψη των αποφάσεων. 

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι Αντιδήμαρχοι: κ. Ευδοξία Ιτσκάρα-Θανασούλη, κ. Μαρία-Καρυδά Μυλωνά, κ. Εμμανουήλ Βαδόλας, ο Γεν. Γραμ/τέας του Δήμου κ. Γιώργος Αδαμίδης, ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Ταξιάρχης Κωστής, η Δ/ντρια κ. Βασιλική Κουλτζή, προϊστάμενοι και υπάλληλοι των Υπηρεσιών του Δήμου που θα εφαρμόσουν το πρόγραμμα «Διαύγεια».NAOUSSA

The place
History of old Naoussa
Re-establishment
Naoussa today
Economy
Education
Information

MUNICIPALITY

Mayor
Councils
Organization
Municipal Apartments
Activities
Business plan
Possessions
Regulations

TOURISM

The city
Sights
Trails - Exploration
Events
Museums
Information

PHOTOGRAPHS

Sources
Restricted Declaration
USERS
There are 79 visitors into the site by now
Diavgeia
Cult-CreaTE Interreg Europe
ΕΣΠΑ 2014-2020
VisitNaoussa.gr
Certifications - prizes of municipality of Naoussa
Public Consultation
Naoussa's Municipal Swimming Centre

WEATHER