Ελληνική έκδοση Home page Web site contents (site map) Contact the municipal services of Naoussa


A quick look
Routes
Pharmacies
Gass stations
Banks
Hotels

MAPS
Municipality of Naoussa's Geographical Information System (GIS)
City map
Area map
Print page Add to favorites / bookmarks

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2011

Ανακοίνωση για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του Ν.2190/1994 όπως ισχύει

Related files

pdf - 154,24 kb Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ-1.pdf (pdf - 154,24 kb)
pdf - 212,76 kb Aνακοίνωση 02-2011- Πρόσληψη προσωπικού-ΑΣΕΠ-για ανάρτηση σε Internet.pdf (pdf - 212,76 kb)
pdf - 423,35 kb parartima_epoxiko_19_el_GR.pdf (pdf - 423,35 kb)
pdf - 103,56 kb ENTYPO_AITHSHS_15_el_GR.pdf (pdf - 103,56 kb)


NAOUSSA

The place
History of old Naoussa
Re-establishment
Naoussa today
Economy
Education
Information

MUNICIPALITY

Mayor
Councils
Organization
Municipal Apartments
Activities
Business plan
Possessions
Regulations

TOURISM

The city
Sights
Trails - Exploration
Events
Museums
Information

PHOTOGRAPHS

Sources
Restricted Declaration
USERS
There are 119 visitors into the site by now
Diavgeia
Cult-CreaTE Interreg Europe
ΕΣΠΑ 2014-2020
VisitNaoussa.gr
Certifications - prizes of municipality of Naoussa
Public Consultation
Naoussa's Municipal Swimming Centre

WEATHER