Ελληνική έκδοση Home page Web site contents (site map) Contact the municipal services of Naoussa


A quick look
Routes
Pharmacies
Gass stations
Banks
Hotels

MAPS
Municipality of Naoussa's Geographical Information System (GIS)
City map
Area map
Print page Add to favorites / bookmarks

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ)

Τετάρτη 14 Ιουλίου 2010Από συνεργεία του Δήμου συνεχίζονται οι εργασίες κατασκευής σιντριβανιού στον πεζόδρομο της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου μπροστά από την είσοδο του Δημοτικού Πάρκου. Το έργο αφορά την κατασκευή σύγχρονου σιντριβανιού με την τοποθέτηση ειδικής μεταλλικής σχάρας και περιλαμβάνει υπόγειο σύστημα αντλιών, που θα τροφοδοτεί με ανακυκλούμενο νερό, οκτώ περιφερειακούς και έναν κεντρικό πίδακα καθώς και σύστημα φωτισμού. Η πρόσβαση των πεζών στο πάρκο θα γίνεται με άνεση, ενώ για την είσοδο υπηρεσιακών οχημάτων (απορριμματοφόρο, μηχανήματα), πυροσβεστικής κλπ., θα υπάρχει ειδικό σύστημα με το οποίο θα διακόπτεται προσωρινά η λειτουργία του σιντριβανιού ώστε να διέρχονται τα οχήματα. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται περίπου σε 20.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ και από ίδιους πόρους του Δήμου Νάουσας.NAOUSSA

The place
History of old Naoussa
Re-establishment
Naoussa today
Economy
Education
Information

MUNICIPALITY

Mayor
Councils
Organization
Municipal Apartments
Activities
Business plan
Possessions
Regulations

TOURISM

The city
Sights
Trails - Exploration
Events
Museums
Information

PHOTOGRAPHS

Sources
Restricted Declaration
USERS
There are 57 visitors into the site by now
Diavgeia
Cult-CreaTE Interreg Europe
ΕΣΠΑ 2014-2020
VisitNaoussa.gr
Certifications - prizes of municipality of Naoussa
Public Consultation
Naoussa's Municipal Swimming Centre

WEATHER