Ελληνική έκδοση Home page Web site contents (site map) Contact the municipal services of Naoussa


A quick look
Routes
Pharmacies
Gass stations
Banks
Hotels

MAPS
Municipality of Naoussa's Geographical Information System (GIS)
City map
Area map
Print page Add to favorites / bookmarks

Submit participation request

Fill in your details on the following form to participate in events organized by the Municipality of Naoussa

You must fill in all the fields in the following formT-shirt size
Enter the code you see in the picture into the next frame. The letters are all uppercase. This is necessary to prevent the use of this form by a malicious software.

Δηλώνω υπεύθυνα ότι αποδέχομαι τους όρους συμμετοχής στον Αγώνα «3ος Αριστοτέλειος Δρόμος», την Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019, σύμφωνα με την Προκήρυξη του αγώνα και συμμετέχω με προσωπική μου ευθύνη.

Προθεσμία υποβολής συμμετοχών: Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019 23:59.

Municipality of Naoussa is committed to protecting the confidentiality of data filled in this formNAOUSSA

The place
History of old Naoussa
Re-establishment
Naoussa today
Economy
Education
Information

MUNICIPALITY

Mayor
Councils
Organization
Municipal Apartments
Activities
Business plan
Possessions
Regulations

TOURISM

The city
Sights
Trails - Exploration
Events
Museums
Information

PHOTOGRAPHS

Sources
Restricted Declaration
USERS
There are 124 visitors into the site by now
Diavgeia
Cult-CreaTE Interreg Europe
ΕΣΠΑ 2014-2020
VisitNaoussa.gr
Certifications - prizes of municipality of Naoussa
Public Consultation
Naoussa's Municipal Swimming Centre

WEATHER