Συμπαραστάτης του Δημότη

Η αποστολή του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης συνοψίζεται στο άρθρο 77 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και μετά την επαναφορά του ισχύει σήμερα. Η αποστολή του Συμπαραστάτη είναι διαμεσολαβητική και σκοπεί στην επίλυση των διαφορών  που προκύπτουν μεταξύ θιγόμενων πολιτών ή επιχειρήσεων και των υπηρεσιών, των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας.

Το άρθρο 77 του Ν. 3852/2010 δίνει στο συμπαραστάτη του Δημότη τις εξής αρμοδιότητες και δυνατότητες, για την  ορθή διεκπεραίωση της αποστολής του, ήτοι:

  1. Οι πολίτες και επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν στο συμπαραστάτη ενυπόγραφες (συνεπώς γραπτές) καταγγελίες για τα προβλήματά τους σχετικά με την κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του.

    Ο συμπαραστάτης αφού λάβει τη γραπτή καταγγελία ή αναφορά, έχει την  αρμοδιότητα διαμεσολάβησης προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερομένους ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη μετά τη λήψη της καταγγελίας τους. Για την  εκπλήρωση αυτής της αρμοδιότητας ο Συμπαραστάτης, εφόσον διαπιστώσει τη βασιμότητα της καταγγελίας, επικοινωνεί  με την καταγγελόμενη Υπηρεσία, νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση του Δήμου και επιδιώκει τη διαμεσολάβηση προς συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς.

  2. Στα πλαίσια των  αρμοδιοτήτων του ο συμπαραστάτης μπορείς να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεων αυτής με το κοινό, τόσο στα πλαίσια της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επί τη ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης, που ο ίδιος εντοπίζει (άρθ. 77 παρ. 5 Ν. 3852/2010).  Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στον δήμαρχο και κοινοποιούνται στο δημοτικό συμβούλιο και στον γενικό γραμματέα του δήμου. Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών.

Για την  εκπλήρωση αυτής της αρμοδιότητας, ο Συμπαραστάτης μπορεί να λάβει υπόψη και επισημάνσεις σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που αποστέλλουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του Δήμου ή στη σελίδα που διατηρεί ο συμπαραστάτης του Δημότη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανεξάρτητα από το αν είναι οι ίδιοι θιγόμενοι. Οι επισημάνσεις και προτάσεις αυτές δεν αποτελούν  μεν καταγγελίες με την ανωτέρω έννοια, αλλά αναφορές, που υποβάλλονται στο πλαίσιο ενάσκησης του γενικού συνταγματικού δικαιώματος του αναφέρεσθαι στις Αρχές (άρθρο 10 του Συντάγματος).

Για τη διαμεσολαβητική επίλυση διαφορών από προβλήματα κακοδιαχείρισης που δημιουργούνται από Υπηρεσίες, Νομικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις άλλων Δήμων, αρμόδιοι είναι οι κατά τόπον εκλεγέντες  Συμπαραστάτες του Δημότη και της Επιχείρησης, ενώ για τα προβλήματα που δημιουργούνται σε σχέση με τις Υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα ή επιχειρήσεις των Περιφερειών, αρμόδιοι είναι οι αντίστοιχοι «Περιφερειακοί Συμπαραστάτες του Πολίτη και της Επιχείρησης» (άρθρο 179 Ν. 3852/2010.

Για τους Δήμους και Περιφέρειες που δεν έχουν εκλεγεί Συμπαραστάτες, οι θιγόμενοι Δημότες και Επιχειρήσεις μπορούν να προσφύγουν για την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών τους στο Συνήγορο του Πολίτη, δυνατότητα που άλλωστε υφίσταται ρητώς και βάσει της διάταξης του άρθρου 77 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, σύμφωνα με την οποία: «Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητης αρχής, ούτε τις Αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών, καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας».

2023

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2023 - Καταγγελία δημότηhttps://www.naoussa.gr/files/ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1-2023 (A).pdf

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 2/2023 - Απάντηση σε δημότηhttps://www.naoussa.gr/files/ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 2-2023 (A).pdf

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2023 - Απάντηση σε δημότηhttps://www.naoussa.gr/files/ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3-2023 (A).pdf

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 4/2023 - Απάντηση σε δημότηhttps://www.naoussa.gr/files/ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 4-2023 (A).pdf

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 5/2023 - Απάντηση σε δημότηhttps://www.naoussa.gr/files/ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 5-2023 (A).pdf

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 6/2023 - Απάντηση σε δημότηhttps://www.naoussa.gr/files/ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 6-2023 (A).pdf

2022

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2022 Απάντηση σε καταγγελία για τον αποκλεισμό των μετρητών ως τρόπου πληρωμής στο Ταμείο του Δήμου Νάουσαςhttps://www.naoussa.gr/files/ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1-2022 (A).pdf

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 2/2022 Απάντηση σε καταγγελία Δημότηhttps://www.naoussa.gr/files/ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 2-2022 (A).pdf

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2022 Απάντηση σε καταγγελία Δημότηhttps://www.naoussa.gr/files/ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3-2022 (A).pdf

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 4/2022 Απάντηση σε καταγγελία Δημότηhttps://www.naoussa.gr/files/ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 4-2022 (A).pdf

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 5/2022 Απάντηση σε καταγγελία Δημότηhttps://www.naoussa.gr/files/ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 5-2022 (A).pdf

Επικοινωνία με τον Συμπαραστάτη του Δημότη του Δήμου Η.Π. Νάουσας

Facebook @SIMPARASTATISDIMOUNAOUSSAS

email: simparastatis@naoussa.gr

Τηλέφωνα:  23323-50300,

23323-50325

6945-371777

Δημοσθένης Ταούλας

Δημοσθένης Ταούλας

Ο Δημοσθένης Ταούλας γεννήθηκε το έτος 1965 στη Νάουσα όπου και κατοικεί μονίμως. Είναι γιος του Νικολάου Ταούλα και της  Ζωής Πέτρου και έχει καταγωγή εκ μητρός από τον Πολυπλάτανο Ειρηνούπολης Νάουσας.

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω  και στο ΣτΕ,  μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας και διορισμένος στο Πρωτοδικείο Βέροιας από το 1989, στο Εφετείο Θεσσαλονίκης από το 1999 και στον  Άρειο Πάγο και το ΣτΕ  από το 2008. Ασκεί τη δικηγορία ως ελεύθερος επαγγελματίας με έδρα τη Νάουσα από το έτος 1989 και εδώ και 9 έτη είναι ιδιοκτήτης  του δικηγορικού γραφείου «ΕΛΛΗΝΩΝ  ΘΕΜΙΣ», που στεγάζεται στην  οδό Γ. Θέμελη 6 στη Νάουσα. Έχει  διατελέσει συνήγορος χιλιάδων πολιτών και νομικών προσώπων σε αστικές, εμπορικές, ποινικές και διοικητικές υποθέσεις σε  όλες τις βαθμίδες της δικαιοσύνης.

Επί 13  έτη  διετέλεσε καθηγητής Ποινικού Δικαίου του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων  Νάουσας και του τμήματος Συνοριακών Φυλάκων της Σχολής Αστυνομίας.

Είναι άριστος  γνώστης  της Αγγλικής και πολύ καλός γνώστης  της Γερμανικής γλώσσας και εδώ  και 31 έτη είναι επίσημος μεταφραστής των  άνω γλωσσών.

Διετέλεσε μέλος και συντονιστής του Παραρτήματος Νάουσας  της Ελληνικής Επιτροπής για την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  και της  Κίνησης Πολιτών «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ». Διετέλεσε ενεργό μέλος σωματείων, των Δ.Σ.  σωματείων γονέων και κηδεμόνων και κοινωφελών σχημάτων  της περιοχής. Έχει συμμετάσχει σε συνέδρια, σεμινάρια και ημερίδες Νομικού Περιεχομένου και εκπαίδευσης στελεχών  σε  θέματα Ευρωπαϊκής  Ενοποίησης.

Στις 31.10.2019 εξελέγη Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας.

 

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies