Νάουσα » Οικονομία » Εμπόριο

Το εμπόριο στη Νάουσα

Εσωτερικό εμπόριο

Στις εμπορικές επιχειρήσεις της περιοχής, εντάσσονται τα καταστήματα λιανικής, χονδρικής πώλησης και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.

Εξαιτίας της οικονομικής ανάπτυξης κατά το παρελθόν, - η οποία πιστεύεται ότι θα επανακτηθεί μόνο μέσα από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις- το εμπόριο έχει οργανωθεί σύμφωνα με τα πρότυπα των μεγαλουπόλεων (Αθήνα, Θεσ/νίκη κλπ). Δηλαδή αυξήθηκαν τα καταστήματα χονδρικής πώλησης, οι αντιπροσωπίες και τα Super Markets (χονδρική-λιανική πώληση), και παρέχονται διάφορες ευκολίες στους συναλλασσομένους (χαμηλές τιμές, δόσεις κλπ.). Για το λόγο αυτό, έχει μειωθεί σημαντικά στο εμπόριο, η εξάρτηση της περιοχής από την Θεσ/νίκη.

Εξωτερικό εμπόριο

Ο Νομός Ημαθίας γενικότερα, ήταν και είναι από τα κύρια εξαγωγικά και εμπορικά κέντρα προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις χώρες της πρώην Ανατολικής Ευρώπης.

Τα προϊόντα που εξάγονται, συνολικά από τον νομό όσο και από την περιοχή της Νάουσας είναι κύρια αυτά που παράγονται εκεί. Έτσι, τα οπωροκηπευτικά (ροδάκινα, νεκταρίνια, αχλάδια, μήλα, σπαράγγια), αλλά και τα μεταποιημένα φρούτα (κομπόστες φρούτων), καθώς και τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα (φλοκάτες, κουβέρτες, νήματα) και τα κρασιά, αποτελούν τα κύρια εξαγόμενα προϊόντα της περιοχής.

Ωστόσο θα πρέπει να τονιστεί το γεγονός της ύπαρξης μεγάλων ποσοτήτων γεωργικών προϊόντων που δεν παράγονται στην περιοχή, αλλά επεξεργάζονται και στον μεγαλύτερο βαθμό εξάγονται από τοπικές επιχειρήσεις, με κυριότερα παραδείγματα τα πορτοκάλια και τα λεμόνια.

Τα προηγούμενα χρόνια πάντως μετά την επιβολή του εμπάργκο στην ΠΓΔΜ οι ανταγωνίστριες προς τη δική μας χώρες, ειδικά στα ευπαθή προϊόντα του πρωτογενή τομέα παραγωγής αξιοποίησαν το συγκριτικό πλεονέκτημα της μικρής απόστασής τους από τις αγορές της δυτικής Ευρώπης, με αποτέλεσμα αρκετές αγορές να χαθούν όχι μόνο για τις επιχειρήσεις της περιοχής αλλά και για τη χώρα γενικότερα.

Παράλληλα, εξαιτίας πολλών άλλων παραμέτρων δεν στάθηκε δυνατόν να διεισδύσουν ικανοποιητικά τα ελληνικά προϊόντα στις αγορές των χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και των Βαλκανίων.