Νάουσα » Οικονομία » Τουρισμός

Ο τουρισμός στη Νάουσα

Η τουριστική κίνηση χαρακτηρίζεται από ποικιλότητα τόσο στην μορφή των τουριστών, ανά τουριστική δραστηριότητα (αθλητές, φυσιολάτρες, επιστήμονες κλπ), όσο και στην έντασή της στην διάρκεια του έτους. Με εμπειρικά στοιχεία, περισσότερο, από το τμήμα τουρισμού της Ν.Α. Ημαθίας αλλά και με επίσημα, από λοιπούς φορείς της περιοχής, διαπιστώνεται καταρχήν ότι

Ακόμη, θετική είναι η παρουσία νέων μονάδων Αγροτουρισμού που έχει ανεβάσει το μέγεθος των εισερχόμενων τουριστών τόσο από την ποσοτική όσο, πολύ περισσότερο, από την ποιοτική προσέγγιση της παρουσίας τους στον χώρο.

Από την ποσοτική αυτή καταγραφή φαίνεται ξεκάθαρα ότι η κρίσιμη μάζα που αφορά την τουριστική ανάπτυξη στην Ημαθία χωροθετείται στην περιοχή της Νάουσας.

Τα πλεονεκτήματα που διαθέτει η περιοχή σε σχέση με τον τουριστικό τομέα πολύ περιγραφικά είναι τα παρακάτω:

Είναι προφανές ότι η εκτίμηση της εν δυνάμει ζήτησης στην περιοχή δεν μπορεί να είναι άλλη από αυξητική, με προσπάθειες όμως από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε η αναμενόμενη τουριστική έκρηξη στην περιοχή να μην διαβρώσει τον παραδοσιακό χαρακτήρα της αλλά θα δώσει τα εχέγγυα για την αειφόρο ανάπτυξη μέσα από την προστασία του περιβάλλοντος και την εμμονή σε ποιοτικότερες διαδικασίες που τόσο μεγάλη ανάγκη το έχει ο ελληνικός τουρισμός.

Αυτό θα γίνει μέσα από την:

Είναι γνωστό ότι μέσα στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Νάουσας έχει καταλήξει σε ένα προγραμματικό πλαίσιο αναφορικά με την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή που με συγκεκριμένους στόχους πρόκειται να δώσει συγκεκριμένα αποτελέσματα.

  1. με πολιτικές ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ του τουριστικού προϊόντος μέσα από την δημιουργία εκείνων των συνθηκών που θα αυξήσουν την πολυμορφία και την ποιότητα του προσφερόμενου προϊόντος και θα αναζητήσουν το υψηλό εισόδημα με παράλληλη προσπάθεια μείωσης της εποχικότητας, επιμήκυνσης της περιόδου και έντασης στην προβολή και προώθηση των πλεονεκτημάτων της περιοχής, και
  2. με πολιτικές ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ βασικά με την ενίσχυση των προσπαθειών για την βελτίωση αλλά και τον εμπλουτισμό του μείγματος των προσφερόμενων υπηρεσιών αλλά και την συνεχή βελτίωση των υποδομών και την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων.