Νάουσα » Οικονομία » Βιομηχανία

Η βιομηχανία στη ΝάουσαΗ βιομηχανική και εμπορική δραστηριότητα είναι αξιόλογη και ιδιαίτερα στα Δ.Δ Νάουσας και Στενημάχου. Αποτελεί μαζί με τη γεωργική παραγωγή, μια από τις σημαντικότερες πηγές εισοδήματος του τοπικού πληθυσμού και για χρόνια αποτελούσε κύρια ή συμπληρωματική πηγή οικονομικών πόρων στο αστικό κέντρο της Νάουσας και σε κάποιους από τους γειτονικούς της οικισμούς.

H μεταποιητική δραστηριότητα στην περιοχή είναι μακρόχρονη και ξεκινά ήδη από το 1874-1875 όταν και ιδρύεται το εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας «Λόγγου- Τουρπάλη» στην Νάουσα, η πρώτη ίσως βιομηχανία στα Βαλκάνια με την σύγχρονη έννοια του όρου. Ακολουθούν στα επόμενα χρόνια και μέχρι της αρχές του 20ου αιώνα τέσσερις ακόμη βιομηχανικές μονάδες στον ίδιο τομέα δραστηριότητας, οι οποίες προσφέρουν απλόχερα θέσεις εργασίας κυρίως στην περιοχή της Νάουσας και αποτελούν τον πυρήνα οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής.  Η ανάπτυξη του συγκεκριμένου κλάδου στην Νάουσα συνεχίζεται και στον 20ο αιώνα, ενώ από το 1920 συνδέεται άμεσα με την οικογένεια Λαναρά. Από το 1950 αναπτύσσονται έντονα και άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες όπως η τυποποίηση φρούτων και η οινοποιία, ενώ εποχιακές θέσεις εργασίας στην περιοχή της Νάουσας κυρίως προσφέρουν και οι επιχειρήσεις κονσερβοποιίας, με γνωστότερη από όλες το ΒΕΡΜΙΟ- ΝΑΟΥΣΑ.

Ωστόσο από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 σημειώνεται μεγάλη πτώση της βιομηχανικής δραστηριότητας, η οποία σημαδεύεται από το κλείσιμο δύο μεγάλων βιομηχανικών μονάδων στην Νάουσα, της ΒΕΤΛΑΝΣ και της ΠΕΛΛΑ- ΟΛΥΜΠΟΣ, την μείωση της δραστηριότητας στο έτοιμο ένδυμα και την σημαντική πτώση των μεγεθών του κλάδου της τυποποίησης και εμπορίας φρούτων. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η δραματική αύξηση του ποσοστού ανεργίας στην περιοχή και η μείωση του εισοδήματος με δεδομένη την δυσμενή εξέλιξη και της γεωργίας που αποτελούσε και αποτελεί την άλλη μεγάλη πηγή οικονομικών πόρων.

Οι περισσότερες από τις Βιομηχανικές - Βιοτεχνικές μονάδες, είναι συγκεντρωμένες μέσα και έξω από την πόλη της Νάουσας αλλά και της Στενημάχου, όπου και οι πόλοι έλξεως κάθε οικονομικής δραστηριότητας. Γνωστότερες από αυτές είναι η ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΣ, η ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ, η ΔΑΪΟΣ Α.Ε. κλπ.