Νάουσα » Οικονομία » Γεωργία

Η γεωργία στη Νάουσα

Η ευρύτερη περιοχή του Δήμου Νάουσας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυρήνες αγροτικής παραγωγής στην χώρα μας, με δεδομένη την διαμόρφωση του εδάφους του, την μακροχρόνια πείρα και εξειδικευμένη γνώση των κατοίκων του και τις ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες για την ανάπτυξη μιας σειράς δυναμικών καλλιεργειών, όπως τα φρούτα, τα αμπέλια και τα λαχανικά.

Στα πλαίσια αυτά λοιπόν η περιοχή χαρακτηρίζεται από σχετικά υψηλή ανάπτυξη του γεωργικού τομέα, ο οποίος αποτελεί σε μεγάλο βαθμό την κύρια πηγή εισοδήματος για σημαντικό τμήμα του πληθυσμού.

Κυριαρχούν οι δενδρώδεις καλλιέργειες, με κυριότερη την καλλιέργεια επιτραπέζιων ροδακίνων και μήλων, η αθροιστική συμβολή των οποίων στην συνολική παραγωγή γεωργικών προϊόντων είναι πολύ μεγάλη. Σημαντική ωστόσο είναι η συμβολή και της παραγωγής κερασιών, ιδιαίτερα από τις ορεινές κοινότητες, τα οποία λόγω του σημαντικού υψομέτρου και των ιδιαίτερων κλιματολογικών συνθηκών, χαρακτηρίζονται από εξαιρετική εμφάνιση και γεύση, με αποτέλεσμα την ισχυρή θέση τους στις εγχώριες και διεθνείς αγορές. Άλλωστε τα Τραγανά Κεράσια Ροδοχωρίου, ως Προϊόν Ονομασίας Προελεύσεως (Π.Ο.Π.), δημιουργούν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τα προϊόντα της περιοχής, που συνεπικουρούμενα και από το γεγονός ότι οι περισσότεροι συνεταιρισμοί (Α.Σ. Νάουσας, ΑΣΕΠΟΠ, Α.Σ. Ροδοχωρίου) είναι πιστοποιημένοι με το πιστοποιητικό AGROCERT του ΟΠΕΓΕΠ για διάφορα προϊόντα τους (μήλο, κεράσι, ροδάκινο) δημιουργούν ακόμη μεγαλύτερα πλεονεκτήματα.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι η ευρύτερη περιοχή της Νάουσας περιλαμβάνει σχεδόν στο σύνολό της την ζώνη παραγωγής του Οίνου Ονομασίας Προελεύσεως Ανωτάτης Ποιότητος (Ο.Π.Α.Π.), του δημοφιλούς ξινόμαυρου οίνου Νάουσας.