Τουρισμός » Εκδηλώσεις » Φεστιβάλ ροκ μουσικής

6ο NAOUSSA ROCKFEST ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΡΟΚ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

11-14 Αυγούστου 2013, Θερινό Δημοτικό Θέατρο

Ο Δήμος Νάουσας διοργανώνει το διάστημα από 11 έως 14 Αυγούστου 2013 το 6ο NAOUSSA ROCKFEST. Σκοπός του φεστιβάλ είναι να προσφέρει βήμα καλλιτεχνικής έκφρασης σε νέους μουσικούς και ερασιτεχνικά συγκροτήματα, δίνοντας την ευκαιρία να επικοινωνήσουν με το κοινό. Η διοργάνωση στηρίζεται στην ανιδιοτελή και την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών και σε χορηγίες, και τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση των κοινωνικών και πολιτιστικών δράσεων του Δήμου Νάουσας.

Στο φεστιβάλ μπορούν να λάβουν μέρος μουσικά συγκροτήματα και μουσικοί από τη Νάουσα, αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας. Η διοργάνωση του φεστιβάλ περιλαμβάνει τρεις (3) φάσεις:

 

  1. Στην ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ (1/7/-26/7/2013) τα συγκροτήματα που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο φεστιβάλ αποστέλλουν την ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής (βλ. όρους συμμετοχής παρ.1, έντυπο RN-1)
  2. Στη ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ (28/7/2013) η Καλλιτεχνική Επιτροπή του Φεστιβάλ αξιολογεί τα        συγκροτήματα που δήλωσαν συμμετοχή. Ακολουθεί η επιλογή των συγκροτημάτων που θα συμμετέχουν: α) στη βασική σκηνή και β) στην πειραματική-ελεύθερη σκηνή.
  3. Στην ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ (29/7) από την Οργανωτική και η Καλλιτεχνική Επιτροπή του φεστιβάλ γίνεται η συνάντηση των συγκροτημάτων, τα οποία έχουν επιλεγεί στη βασική και την πειραματική-ελεύθερη σκηνή και καθορίζεται το τελικό πρόγραμμα του φεστιβάλ (ημέρα και σειρά εμφάνισης κλπ.)

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ 6ο ROCKFEST

Στο “Naoussa RockFEST” μπορεί να λάβει μέρος κάθε μουσικό συγκρότημα ή καλλιτέχνης από τη Νάουσα και την ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας, αποστέλλοντας συμπληρωμένη ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (βλ. έντυπο RN-1), μέχρι τη Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013, στη Διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ 30, ΤΚ 59200 τηλ. 2332350360 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, e-mail: triandafillou@naoussa.gr Στην αίτηση θα αναφέρονται τα εξής στοιχεία:

α) όνομα μουσικού σχήματος,
β) ονοματεπώνυμο εκπροσώπου συγκροτήματος,
γ) πόλη, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail,
δ) μέλη του συγκροτήματος και όργανα,
ε) είδος μουσικής
στ) σύντομο βιογραφικό συγκροτήματος και φωτογραφία,
ζ) δείγμα (demo) με τραγούδια, διάρκειας μέχρι 10 λεπτά (σε ηλεκτρονική μορφή: mp3 ή video, cd, dvd κλπ.).

 

Το έντυπο της ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (RN-1) υπάρχει στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάουσας www.naoussa.gr

  1. Τα   συγκροτήματα   συμμετέχουν   στο   φεστιβάλ   με   τραγούδια   σύγχρονης   και κλασικής ροκ, ελληνικής ροκ ή έντεχνης ελληνικής μουσικής.
  2. Η συμμετοχή στο φεστιβάλ είναι εθελοντική και ανιδιοτελής. Ο Δήμος Νάουσας αναλαμβάνει τα έξοδα διοργάνωσης, τον ήχο-ηχολήπτη, φωτισμό, έντυπα, προβολή. Δεν καλύπτονται τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής, διατροφής κλπ. των συγκροτημάτων εκτός Νάουσας.
  3. Η αξιολόγηση όλων των συγκροτημάτων που δηλώνουν συμμετοχή γίνεται από την Καλλιτεχνική Επιτροπή του Φεστιβάλ, και ολοκληρώνεται με την πρόκριση των συγκροτημάτων τα οποία θα συμμετέχουν στη βασική σκηνή. Ο αριθμός των συγκροτημάτων της βασικής σκηνής δεν θα υπερβαίνει τα δέκα (10). Τα συγκροτήματα που δεν θα προκριθούν στη βασική σκηνή, θα συμμετέχουν στην πειραματική-ελεύθερη σκηνή του φεστιβάλ.
  4. Η σύνθεση των μελών κάθε συγκροτήματος που θα εμφανιστούν στη  βασική  σκηνή είναι  σταθερή  όπως δηλώνεται στην αίτηση συμμετοχής (δηλ. ονοματεπώνυμο- μουσικό όργανο) και  δεν  επιτρέπεται  η συμμετοχή ενός ή περισσοτέρων μελών σε άλλο συγκρότημα. Η  σύνθεση  των  συγκροτημάτων  που θα επιλεγούν στην ελεύθερη-πειραματική σκηνή είναι ελεύθερη και σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε συγκροτήματος.
  5. Το πρόγραμμα, η σειρά εμφάνισης και η διάρκεια συμμετοχής κάθε συγκροτήματος καθορίζεται από την Οργανωτική και την Καλλιτεχνική Επιτροπή του Φεστιβάλ.
  6. Οι συναυλίες του φεστιβάλ ηχογραφούνται, μαγνητοσκοπούνται και φωτογραφίζονται με ευθύνη της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ, και  σε κάθε συγκρότημα παραδίδεται ένα αντίγραφο σε DVD και CD.

 

Από την Οργανωτική Επιτροπή

Συσχετιζόμενα αρχεία

pdf - 473,5 kb 6ο Φεστιβάλ Ροκ 2013 (pdf - 473,5 kb)
doc - 435 kb 6ο Φεστιβάλ Ροκ 2013 - Αίτηση συμμετοχής (doc - 435 kb)