Νάουσα-Letter

Τρίτη 5 Ιουλίου 2016


Μια δίμηνη καλαίσθητη έκδοση με τίτλο “Νάουσα-Letter” κυκλοφόρησε ο Δήμος Νάουσας στο πλαίσιο της πληρέστερης ενημέρωσης των δημοτών για τις δράσεις και τα έργα του Δήμου.

Το “Νάουσα-Letter” είναι τυπωμένο σε wood free χαρτί, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του Δήμου, κυκλοφορεί σε 8.000 αντίτυπα και διανέμεται δωρεάν. 

Συσχετιζόμενα αρχεία

pdf - 793,43 kb NAOUSSA-LETTER1.pdf (pdf - 793,43 kb)