ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

Τρίτη 14 Ιουνίου 2016

Στον Δήμο Νάουσας έχει ξεκινήσει από τον Ιανουάριο η λειτουργιά του γραφείου περισυλλογής και φροντίδας αδέσποτων ζώων με σκοπό τον υγειονομικό έλεγχο του ήδη υπάρχοντος πληθυσμού και τον την αποτροπή της περεταίρω αύξησής του.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα του ν.4039/2012 τα περισυλλεγόμενα αδέσποτα ζώα συντροφιάς θα πρέπει να οδηγούνται τμηματικά στα υπάρχοντα καταφύγια ή δημοτικά κτηνιατρεία οπού θα υποβάλλονται σε κτηνιατρική εξέταση , θα στειρώνονται, θα σημαίνονται με ηλεκτρονική σήμανση ως αδέσποτα και θα καταγράφονται σε διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση.Μετά τις παραπάνω ενέργειες όπως και τον εμβολιασμό και αποπαρασίτωση τους και εφόσον δεν υιοθετηθούν, επιστρέφουν στον φυσικό τους περιβάλλον.

Πολύ σημαντικό μέτρο για την εξάλειψη του φαινομένου των αδέσποτων ζώων είναι η σήμανση και καταγραφή των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς. Η διαδικασία αυτή γίνεται από τους ιδιοκτήτες τους σε ιδιώτες κτηνιάτρους.Κατόπι οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωμένοι να προσκομίζουν στο Δήμο το πιστοποιητικό της πράξης.

Για πληροφορίες, οποιαδήποτε ενημέρωση καθώς και την κατάθεση των παραπάνω πιστοποιητικών αρμόδιο είναι το γραφείο περισυλλογής-φροντίδας αδέσποτων ζώων της διεύθυνσης περιβάλλοντος Δήμου Νάουσας το οποίο βρίσκεται εντός του κτηρίου της Δασικής υπηρεσίας Αρμόδιος είναι ο κ Σπανούδης Κυριάκος , τηλ 2332350364 email kspanoudis@hotmail.gr

 

Νομοθεσία για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς

Νομοθεσία για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό.

Νόμοι 4039/12 και 4235/14 που αφορούν τους τετράποδους φίλους μας.

Ο Ν. 4235/2014 είναι ένα πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και μόνο τα άρθρα 46 και 47 είναι αυτά που αφορούν τις αλλαγές του Ν.4039/2012.

Μεταξύ άλλων, οι σοβαρές αλλαγές που έγιναν είναι οι παρακάτω: 

Παρακάτω παραθέτουμε ολόκληρο το νόμο 4039/12 καθώς και τα άρθρα 46 και 47 του νόμου 4235/14 που αφορούν στα ζώα.

Συσχετιζόμενα αρχεία

pdf - 6,04MB nomos-4039.pdf (pdf - 6,04MB)
pdf - 1,35MB nomos-4235-mono-46k47.pdf (pdf - 1,35MB)