Νάουσα » Παλαιότερη ιστορία » Τάφος της Νιάουστας (Kinch)

Ο μακεδονικός τάφος της Νιάουστας (Kinch)Ονομάστηκε έτσι από το Δανό αρχαιολόγο που τον ανέσκαψε στα τέλη του 19ου αιώνα. Πρόκειται για ένα μικρό διθάλαμο τάφο με απλή δωρική πρόσοψη. Από τη ζωγραφική διακόσμηση που υπήρχε στο εσωτερικό του, σήμερα δε διασώζεται τίποτα. Μόνο σε σχέδιο της πρώτης δημοσίευσης του μνημείου μπορούμε πια να δούμε μια ωραία τοιχογραφία που παρίστανε ένα Μακεδόνα ιππέα να επιτίθεται σ' έναν Πέρση, ο οποίος έντρομος προσπαθεί να διαφύγει. Η σημερινή του μορφή οφείλεται σε αναστηλωτικές εργασίες που εκτελέστηκαν την περίοδο 1970-71.